Khi đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, sổ hồng, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, sau khi được cấp sổ đỏ, sổ hồng, vì một số lý do sau mà người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất vẫn bị thu hồi sổ đỏ, sổ hồng. Cụ thể như sau:

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đã cấp

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đã cấp vì lý do sau:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trường hợp này, người sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp, chuyển cho văn phòng đăng ký đất đai quản lý.
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: Trường hợp này người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất không được bồi thường về đất, mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư đất.
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp

  • Trường hợp cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng thì người sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất nộp sổ đỏ, sổ hồng đã cấp cho văn phòng quản lý về đất đai. 
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại sổ đỏ, sổ hồng cho người yêu cầu.

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ, sổ hồng

  • Tương tự như cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng, trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản thì người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai

  • Việc thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp theo trường hợp này chỉ được thực hiện khi thuộc một trong những trường hợp pháp luật quy định như: cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất… hoặc theo Bản án, Quyết định của Tòa án.
Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *