Khi bạn có tài sản và muốn chia cho người thân nhưng vì lý do nào đó mà bạn chưa thể thực hiện được ngay hoặc lo ngại việc xảy ra tranh chấp về tài sản mình để lại tài sản. Để tránh các rủi ro pháp lý về tranh chấp tài sản do bạn tạo lập ra ở trong tương lai thì việc tự lập di chúc hoặc thuê Luật sư tư vấn, soạn thảo và làm chứng di chúc để phân chia, định đoạt tài sản của bạn một cách an toàn, trọn vẹn và tốt nhất. Nếu bạn muốn tài sản của mình trong tương lai được phân chia đúng ý nguyện, đúng luật và hạn chế các tranh chấp, hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu về di chúc và cách soạn thảo qua bài viết dưới đây

Di chúc là gì?

 • Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi người đó chết. Di chúc có thể được lập bằng văn bản, miệng (lời nói), có thể có công chứng, chứng thực hoặc được làm chứng bởi Luật sư. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 • Người lập di chúc phải tự viết bản di chúc. Nếu không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc.
 • Phải có ít nhất là hai người làm chứng cho di chúc. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Quyền của người lập di chúc

 • Chỉ định ai là người được hưởng thừa kế di sản của mình hoặc truất quyền (từ chối) quyền hưởng thừa kế của người đó.
 • Quyết định và phân chia di sản (tài sản) của mình cho từng người thừa kế
 • Dành một phần di sản (tài sản) của mình để di tặng hoặc thờ cúng.
 • Chỉ định người lưu giữ và công bố di chúc (nếu không phải là Luật sư).
 • Giao các nghĩa vụ khác cho người được hưởng thừa kế khi họ được chia/ nhận di sản.

Di chúc có những loại nào?

 • Di chúc bằng văn bản.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.
 • Di chúc bằng miệng ( bằng lời nói).

Những ai được làm chứng cho di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Luật sư (nếu không thuộc đối tượng nêu trên) hoàn toàn có quyền làm chứng cho di chúc và lưu giữ di chúc theo yêu cầu của người lập di chúc (nếu có yêu cầu).

Thế nào là di chúc hợp pháp

 • Di chúc được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Bộ luật dân sự 2015.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì phải cần ít nhất 02 người làm chứng, việc lập di chúc phải tuân thủ theo quy định pháp luật như: di chúc không được viết tắt, ký hiệu, phải đánh số trang nếu có từ 02 trang trở lên, nếu có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký vào chỗ tẩy xóa, sửa chữa đó.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY

Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Hotline: 0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *