Tư vấn Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp, Bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

thay doi bo sung dieu le doanh nghiep

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua (sau đây gọi tắt là: “Luật Doanh nghiệp 2014”), có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (sau đây gọi tắt là: “Luật Doanh nghiệp 2005”).

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi căn bản so với Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể:

– Cơ cấu tổ chức hoạt động của các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, … ;

– Cơ chế góp vốn của các Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên; Thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Cổ đông đối với công ty cổ phần có nhiều thay đổi căn bản đối với Luật Doanh nghiệp 2005;

– Quy định về quyền hạn, hình thức hoạt động, tỷ lệ họp, tỷ lệ biểu quyết đối Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên;

– Quy định về phân cấp quyền hạn, chức năng nhiệm vụ và cách thức hoạt động của các quan trong từng loại hình doanh nghiệp như: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và Giám đốc ( Tổng giám đốc) đối với Công ty cổ phần; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên (nếu có), giám đốc (Tổng giám đốc) đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Chủ sở hữu, Chủ tịch công ty và giám đốc; …;

– Cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;

– Thay đổi căn bản quy định về người đại diện theo pháp luật;

– Cơ chế khắc và quản lý con dấu;

– Một số quy định khác theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014.

Bởi vậy, Luật Đại Hà xin cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn, xây dựng, soạn thảo và hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Mọi thông tin, yêu cầu về “Tư vấn hoàn thiện Điều lệ”, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *