Lưu trữ Danh mục: Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp | Công ty Luật Đại Hà sẽ song hành và hỗ trợ quý doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp theo Luật 2014

Tư vấn Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp, Bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty

Tư vấn Pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tổ chức. Với đội ngũ