Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 khi có tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì được giải quyết như sau: Bước 1: Tiến hành hòa giải Thứ nhất:…