Chào bán cổ phần ra công chúng là một trong những cách thức chào bán cổ phần của công ty cổ phần, làm tăng cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Điều kiện, trình tự thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng được quy định theo pháp luật về chứng khoán. Nghĩa là, việc chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện như chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể như sau:

Các hình thức chào bán cổ phần của công ty cổ phần

Các hình thức chào bán phần ra công chúng

– Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

– Chào bán thêm cổ phần ra công chúng.

– Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phần ra công chúng.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  • Đối với chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

– Giấy đăng ký chào bán

– Bản cáo bạch

– Quyết định của ĐHĐCĐ về phương án phát hành, phương án sử dụng vốn.

– Báo cáo tài chính của Công ty trong hai năm gần nhất.

– Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán.

– Cam kết bảo lãnh phát hành.

– Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần.

– Văn bản cam kết của HĐQT.

– Văn bản thỏa thuận giữa cổ đông sở hữu cổ phiếu được chào bán với Công ty.

– Tài liệu khác theo quy định pháp luật.

  • Đối với chào bán thêm cổ phần ra công chúng

– Giấy đăng ký chào bán theo mẫu.

– Quyết định của ĐHĐCĐ về phương án phát hành, phương án sử dụng vốn.

– Báo cáo tài chính của Công ty trong hai năm gần nhất.

– Tài liệu khác theo quy định pháp luật.

  • Đối với chào bán cổ phần ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng

– Giấy đăng ký chào bán theo mẫu.

– Bản cáo bạch.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền của cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức thông qua phương án chào bán.

– Sổ đăng ký cổ đông hoặc giấy xác nhận hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

– Báo cáo tài chính của Công ty trong hai năm gần nhất.

– Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán.

– Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cổ đông đăng ký chào bán mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền của cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu.

– Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính về việc cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 
0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *