Di chúc tôi đã lập, thì tôi có thay đổi được nội dung hay không?. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang vướng mắc và băn khoăn vì một lý do nào đó mà họ muốn thay đổi lại nội dung di chúc mình đã lập, để tài sản trong tương lai của mình được giao cho đúng người, đúng ý nguyện bản thân. Vậy làm thế nào để sửa đổi, bổ sung nội dung di chúc đã lập? Hãy cùng Luật Đại Hà giải đáp vướng mắc trên qua bài viết dưới đây.

Điều kiện để sửa đổi di chúc

Theo quy định tại Điều 640-Bộ Luật dân sự 2015 quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc. Theo đó, người lập di chúc có thể:

 • Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế di chúc đã lập bất cứ lúc nào.
 • Khi bổ sung nội dung di chúc thì:
 • Di chúc đã lập và phần nội dung bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau.
 • Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung có mâu thuẫn với nhau, thì phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
 • Trường hợp thay thế bằng bản di chúc mới, thì bản di chúc trước bị hủy.
 • Khi có nhiều bản di chúc phân định cho 01 (một) tài sản, thì bản di chúc cuối cùng sẽ có hiệu lực pháp luật.

Sửa đổi di chúc đã được công chứng

Người lập di chúc/ người để lại di sản hoàn toàn có quyền lựa chọn sửa đổi lại di chúc nếu đã được Luật sư làm chứng hoặc được công chứng, theo đó:

 • Người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung di chúc phải thông báo cho Luật sư hoặc văn phòng công chứng biết việc sửa đổi di chúc và ghi nhận nội dung sửa đổi, thay thế.
 • Trường hợp Luật sư, văn phòng công chứng có lưu bản di chúc, thì phải cùng người lập di chúc ký, xác nhận các nội dung sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc.

Sửa đổi di chúc bằng miệng

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Vậy khi muốn sửa đổi di chúc bằng miệng, người lập di chúc tiến hành:

 • Thông báo cho hai người làm chứng biết việc sửa đổi di chúc và ghi nhận lại nội dung sửa đổi, thay thế.
 • Những người làm chứng ghi chép lại nội dung di chúc miệng đã được bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, sau đó tiến hành việc công chứng nội dung di chúc miệng đã được sửa đổi bổ sung, thay thế.
 • Cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế bản công chứng, chứng thực di chúc miệng theo yêu cầu của người lập di chúc và những người làm chứng.

Luật sư tư vấn Thay đổi di chúc

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi nội dung bản di chúc đã lập và mong muốn hạn chế các tranh chấp, bảo vệ tài sản của mình để lại trong tương lai, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà để được sử dụng các dịch vụ sau:

 • Tư vấn và soạn thảo, sửa đổi nội dung di chúc theo yêu cầu và theo quy định pháp luật
 • Tư vấn và đưa ra các nhận định pháp lý về các nội dung trong di chúc cho Khách hàng trước khi sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc;
 • Chi phí giá rẻ, trọn gói, minh bạch, chi tiết.
 • Dịch vụ hỗ trợ đăng ký sang tên, sở hữu tài sản cho người nhận di sản/ tài sản của Khách hàng khi di chúc được công bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *