Lưu trữ thẻ: Luật sư Hà Nội

THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về

MUA BÁN NHÀ TẬP THỂ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ

Cuộc sống ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về nhà ở của con

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI

tình hình kinh tế – xã hội ngày càng phức tạp các tranh chấp ngày

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Nếu bạn là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bạn

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong quá trình vận hành Công ty cổ phần việc thay đổi người đại diện

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Nếu bạn là cổ đông công ty cổ phần bạn muốn bàn bạc, thống nhất

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Tên gọi của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng xuyên suốt cả quá trình

Câu hỏi về diện tích lỗi đi chung trong luật đất đai

Hỏi: Nhà ông A và ông B cùng có ngõ đi chung rộng 3,5m, cả

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi những vấn đề liên

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Tập đoàn A dự định sẽ mua lại 100 % phần vốn góp của một

THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ