Lưu trữ Danh mục: Hỏi đáp

Tư vấn dân sự – Đòi lại tài sản tặng, cho

Hỏi: Tôi là L, 59 tuổi! Năm 2014 tôi có nhắn tin qua lại với

Mua đất mà không thanh toán tiền, xử lý như thế nào ?

Văn phòng Tư vấn Luật Đại Hà nhận được câu hỏi như sau: (chúng tôi đã xóa bỏ

Quyền được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Tình huống về quyền thừa kế nảy sinh trong cuộc sống thực tế. Câu hỏi: