Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp theo Luật 2014

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp theo Luật 2014

Tư vấn Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp, Bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua (sau đây gọi tắt là: “Luật Doanh nghiệp 2014”), có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (sau đây gọi…

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết sức cần thiết. Luật Đại Hà xin đưa ra Phương án triệu tập và tổ chức cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông để Quý Khách hàng tham khảo. Trước khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Người triệu tập phải…

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty và công ty mà chủ yếu liên quan đến việc đòi huỷ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị Toà án tuyên huỷ chủ yếu là do thực hiện không…

Tư vấn Pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn Pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tổ chức. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau như quản trị nội bộ doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, đất đai, luật thương mại, hợp đồng … Luật Đại Hà cung cấp…