Luật đất đai

Mua đất mà không thanh toán tiền, xử lý như thế nào ?

Mua đất mà không thanh toán tiền, xử lý như thế nào ?

Văn phòng Tư vấn Luật Đại Hà nhận được câu hỏi như sau: (chúng tôi đã xóa bỏ phân thông tin cá nhân) Tôi tên là A , ngụ tại số 06 phố *****, Khóm I Thị Trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Xin trình bày một số việc về đất, đai như sau (tên…

Tư vấn pháp luật về đất đai

Tư vấn pháp luật về đất đai

Luật sư chuyên tư vấn pháp luật về đất đai trực tiếp tại văn phòng luật sư tư vấn, tại nhà khách hàng hoặc thông qua điện thoại 0462.911.116 – 0972.923.886 Các trường hợp tư vấn pháp luật về đất đai khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp: Văn phòng Luật Đại Hà – Dai Ha Law Firm Địa chỉ: Số…

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; + Tư vấn thành lập doanh nghiệp; + Tư vấn đăng ký thay đổi doanh nghiệp; + Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp; + Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp; + Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp. + Tư vấn đầu tư nước ngoài – Tư…